Co třeba tohle?

Vystřihni si Luciána!
(stačí stáhnout, vytisknout, vystříhnout)

Vystřihni si Luciána

Krok za krokem celým rokem!
( kalendář na celý rok. Vytiskněte si jej raději na tvrdší papír, ať vydrží)

Krok za krokem celým rokem

 

 

 

 
 

Krátké informace

Luciánův nedělní kalendář

Různé odkazy

Ztracená kapela

 

 

 

 

 

 

 

Tady budeme shromažďovat všechno, o čem jsme si povídali, abyste si to někdy mohli s rodiči připomenout

Velikonoční doba 2010 - konec června 2010

LAVICE Oltář

Od Ježíšova zmrtvýchvstání se lidé scházejí aby se společně modlili, aby si četli z Písma, aby chválili Boha a hlavně aby si vyprávěli o Ježíšovi.
My se ze stejného důvodu neděli co neděli scházíme u Panny Marie Sněžné v kapli sv. Michaela na mši svaté pro rodiče s dětmi. A co v takovém místě - domě Božím - v kostele nebo kapli nesmí chybět? Tak o tom si z Luciánem povídáme. A do našeho prázdného domu dodáváme postupně inventář...
O čem jsme si tedy povídali:
4. dubna (nedělě Zmrtvýchvstání)
11. dubna (2. neděle velikonoční) - o Ježíšově zmrtvýchvstání, o Tomášovi, o prvních křesťanech. Na dům jsme přidělali kříž a je z něho kostel; dovnitř jsme dali KŘÍŽ, PAŠKÁL a KYTIČKU.
18. dubna (3. neděle velikonoční ) - STŮL, OLTÁŘ, u něhož se scházíme k památce na Ježíšovu večeři, povídáme si o Ježíšových oslavách a jídlech s učedníky, kreslíme moje rodina u stolu jí mé oblíbené jídlo
25. dubna (4. neděle velikonoční) - Neděle dobrého pastýře. Do kostela patří LAVICE.
2. května (5. neděle velikonoční) - Ježíš je v kostele ve SVATOSTÁNKU. Mše svatá je hostina s ním (a o této hostině, kde jsme měli chleba a víno, jsme si povídali).
9. května (6. neděle velikonoční) - Nebeský Jeruzalém... Výzdoba - vitráže, sochy, ale taky třeba varhany
16. května - Lucián nebyl, několik dětí z naší farnosti přistoupilo k 1. sv. přijímání
23. května (slavnost Seslání Ducha Svatého) - učedníci byli za zavřenými dveřmi...
30. května ( slavnost Nejsvětější Trojice) - ...Až přijde on, Duch pravdy... čteme o něm od ambónu.
6. června
(10. neděle v mezidobí) - kropenka. Jdeme se podívat do velkého kostela, jestli tam všechno je.
13. června (11. neděle v mezidobí) - Ježíš odpouští hříšnici její chyby a nám odpouští hříchy skrze kněze ve zpovědnici
20. června (12. neděle v mezidobí) - "... vezmi svůj kříž a následuj mne..." - v kostele vidíme zobrazenou křížovou cestu

 


Postní doba 2010

21. února (1. neděle postní) - V POUŠTI se skrývá POKUŠENÍ - ďábel pokouší na poušti Ježíše. /můžete si stáhnout na vybarvení tradiční postní mandaly (mandala č. 1, mandala č.2 (pro menší děti)/.
28. února (2. neděle postní) - v HOŘE je skryto PROMĚNĚNÍ. Abrahám a Izák, Ježíšovo proměnění na hoře.
7. března ( 3. neděle postn í) - objevujeme OBRÁCENÍ. Mojžíš se setkává s Hospodinem v hořícím keři, Ježíš mluví o fíkovníku.

14. března (4. neděle postní) - našli jsme slovo CESTA. A spolu s marnotratným synem i obrácení.
21. března (5. neděle postní)
28. března (Květná neděle)

 


Velikonoční doba 2009
seslání Ducha Svatého 6. neděle velikonoční - Zpátky k Otci Vinný keř - 5. neděle velikonoční 4. neděle velikonoční - dobrý pastýř Znak ryby <)))< 2. neděle velikonoční - apoštol Tomáš Velikonoční neděle

POSTNÍ DOBA 2009

V postní době roku 2009 se budeme setkávat s postavami Starého Zákona , s těmi, kteří byli BLÍZKO BOHU - Noe, Mojžíš, Abrahám ... Na naší nástěnce přejdeme do "oblasti", která nám symbolizuje Starý Zákon, doplníme postavy praotců a těch, kteří žili před Ježíšem, ale čekali na něj - na Vykupitele. A stále přibývají listy do naší malé Bible ( více v archivu).

Postní doba 2009 - Blízko Bohu (starozákonní postavy)

5. neděle postní - velikonoční příběh 4. neděle postní - stvoření světa 3. neděle postní - Mojžíš   2. neděle postní - Abrahám 1. neděle postní - Noe


1. března - Noe
8. března - Abrahám
15. března - Mojžíš
22. března - Stvoření světa
29. března - Velikonoční příběh
5. dubna - Květná neděle. Lucián NEBYL.

5. postní neděle - velikonoční příběh 4. neděle postní - stvoření světa 3. neděle postní - Mojžíš  2. neděle postní - Abrahám   1. neděle postní - NOE

Mandaly pro postní dobu 2009
Když se ti podaří v postní době být chvíli jako Noe, Abraham nebo Mojžíš  - to znamená, když se ti povede stejně jako oni  přes den chvíli Bohu naslouchat, mluvit s ním, poslouchat ho, tak si vezmi pastelky a kousek mandaly si vybarvi. A také když uděláš něco pěkného pro ostatní, když někomu pomůžeš, potěšíš někoho, anebo když zvítězíš sám nad sebou!
Ať se tvoje mandala do Velikonoc rozzáří barvami.

Mandala - Noe  Mandala - Mojžíš   Manala - Abrahám

PODOBY JEŽÍŠE
(VELIKONOČNÍ DOBA 2008)

23. března (Hod Boží velikonoční) - Ježíš vstal z mrtvých .
30. března (2. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo trpěl a ukazuje Tomášovi své
rány
  4. dubna (3. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo se dává jako chléb a víno
13. dubna (4. neděle velikonoční) - Ježíš jako
pastýř
20. dubna (5. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo ukazuje cestu
27. dubna (6. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo miluje
   4. května (7. neděle velikonoční) - Ježíš jako ten, kdo vstoupil na nebe

11. května (Seslání Ducha Svatého)
18. května přistoupilo několik dětí z naší farnosti k prvnímu sv. přijímání.

PODOBY JEŽÍŠE ( Velikonoční doba 2008 )

7. neděle velikonoční 6. neděle velikonoční 5. neděle velikonoční
     
4. neděle velikonoční 3. neděle velikonoční 2. neděle velikonoční
4. neděle velikonoční - hra Utíkej, ovečko! 3. neděle velikonoční - Kdo je pro mě Ježíš? 2. nedělě velikonoční - apoštol Tomáš

 

B ěhem velikonoční doby děti nedostávají úkoly na domů, ale SBÍRAJÍ šest obrázků s podobami Ježíše, které na Luciánovi dostanou. Pokud si chcete připomenout (a třeba si i něco vybarvit) z nedělního Luciána, klikněte zde ( oddíl "na domů") Použili jsme několik obrazů Radka Brože (1967 - 1996) - více zde
2. neděle velikonoční
3. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční - Dobrý pastýř

Ježíš žije!
5. neděle velikonoční
6. neděle velikonoční
4. května 7. neděle velikonoční - Nanebevstoupení

ŽIVOT JEŽÍŠE
(od doby vánoční přes postní dobu až k Velikonocům 2008)

Při mších s Luciánem sledujeme Ježíšův příběh do jeho narození v Betlémě až do Velikonoc. Na barevné tabuli v kapli nám postupně přibývají obrázky...

6. ledna (Zjevení Páně) : Mudrce přivádí do Betléma záře hvězdy .
13. ledna (Křtu Páně): Řeka Jordán .
20. ledna (2. neděle v mezidobí): Ještě jednou o křtu a o vodě .
27. ledna (3. neděle v mezidobí): Lucián byl nemocný
3. února (4. neděle v mezidobí): Ježíš si vybírá učedníky ( moře ) a na hoře jim vypráví .
10. února (1. neděle postní): Ježíš se modlí na poušti a pak přemůže ďábla.
17. února (2. neděle postní): Ježíše se na hoře promění a zastíní ho oblak .
24. února (3. neděle postní): Ježíš mluví se samařskou ženou o tom, že on je pramen věčného života.
2. března (4 neděle postní): Ježíš, když použije hlínu (bláto), zázračně uzdraví slepého.
9. března (5. neděle postní): Ježíš vzkřísí mrtvého přítele Lazara, který ležel v hrobě ve skále .
16. března je Květná neděle a NENÍ mše pro rodiče s dětmi a Lucián. Oblak Skála (hrob Lazara) Poušť řeka Jordán Moře Moře Zář hvězdy Zář hvězdy Bláto (uzdravení slepého) Pramen Hora (a proměnění)


9.3.2008 - 5. neděle postní /vzkříšení Lazara)
2.3.2008 / 4. neděle postní (uzdravení slepého) 24.2. 2008 - 3.neděle postní (pramen) 17.2.2008 - 2. neděle postní (proměna) MANDALA OHEŇ a VODA MANDALA OHEŇ 10.2. - 1. neděle postní MANDALA VODA 3.2.2008 - 4. neděle v mezidobí 20.1.08 - 2. neděle v mezidobí (voda) 13.1.2008 - Křtu Páně 6.1.2008 - Zjevení Páně (Tři králové) 1. ledna - Slavnost Matky Boží Panny Marie

 

Mandaly 2008 jsou ve znamení OHNĚ A VODY. Jsou to dva symboly Velikonoční noci, ke kterým budeme po celou postní dobu směřovat. Vždycky, když se ti povede v postní době nad sebou vyhrát, někoho potěšit, a přiblížit se tak k Velikonocům, tak si kousek mandaly vybarvi…
MANDALA: Slovo pochází ze staroindického jazyka a znamená kruh. S myšlenkou mandaly se ale setkáváme ve všech kulturách po celém světě, ať už v podobě okenní rozety v gotických chrámech, starobylého plánu města, půdorysu kláštera nebo kultovních míst rozličných kultur. Mandala může být vzor, struktura, motiv, symbol, vždy má ale podobu kruhu, v němž je všechno soustředěno kolem středu.