Kontakty

Lucián

Alenka Brožová

Teresie Boková

Irena Záhorská

správa stránek
Jan Štěpančík

 

Krátké informace

Vystřihni si Luciána!
(stačí stáhnout, vytisknout, vystříhnout)
vystřihni si Luciána

Luciánův nedělní kalendář

Něco jiného...

Různé odkazy

Ztracená kapela

 

LUCIÁN JE KDYŽ...

Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Lucián a jsem anděl. Jsem anděl strážný jedné opavské sestry - mojí milované Lucie. Střežím ji ve dne v noci, ale domluvil jsem se s ní, že každou   neděli si na chvilku odskočím do chrámu Panny Marie Sněžné v Praze. Bývá  tam ve čtvrt na jedenáct ve svatomichalské kapli mše pro rodiče s dětmi a tam já zalétávám za nejmenšími dětmi. Ony totiž moc nerozumí čtením a tak mohou po úvodních modlitbách odejít se mnou do kaple Panny Marie Pasovské, kde na ně mluvím po dětsku.

Nejdříve se všichni pozdravíme a  přivítáme a pak si povídáme o tom samém, co dospěláci a velké děti v kostele. Většinou probíráme příběh z evangelia nebo starozákonní příběh dané neděle.  Povídání prokládám obrázky, fotkami, loutečkami, předměty; děti mi s vykládáním pomáhají, k tématu se vyjadřují podle svých zkušeností. Nakonec dostanou stránku „pracovního listu“ na domů, aby mohly v povídání pokračovat doma s rodiči. Mnohdy na sebe stránky navazují a děti si tak tvoří knížky.

Program je převážně pro předškolní děti nebo začínající školáky – pro ty, kterým větší názornost pomůže lépe pochopit Boží slovo. Větší děti, které chodí ke svatému přijímání (nebo se připravují k jeho prvnímu přijetí) by měly být na celou mši v kostele. Děti, které umí s rodiči zůstat v kostele (přestože jsou ještě malé) a naslouchat tam čtením a kázání, moc chválím!

Děti na program doprovází jeden z rodičů – někdy je asistence potřeba (pokud si dítě není jisté samo bez rodiče). Pro menší sourozence je v kapli připraven kobereček s hračkami, kde se mohou batolit – rodiče moc prosím, aby děti nepřehlušily program.
Zpátky do „kostela“ se vracíme jakmile zaslechneme zpívat Crédo – většinou se připojíme k ostatním během přímluv nebo obětního průvodu.

V současné době mám tyto pomocnice – Alenku, Janu Dýdu, Irenu a Teresii - ty se střídají ve službě a vlastně mluví místo mne. Já je doprovázím. Také na nás dává pozor františkán bratr Eliáš, kaplan kostela (a teolog) – dáváme si společné schůzky a radíme se s ním, co dětem povídat.

Aby rodiče nebyli ochuzeni o liturgické texty, dostávají je tištěné v podobě listu Liturgie, aby mohli alespoň tímto způsobem být účastni bohoslužby slova  a tím být přítomni na celé mši svaté.
Moc mě těší takto se s dětmi při mši setkávat, podporovat je v poznávání Boha, počítat s nimi a dávat jim zakusit, že jsou tady v kostele vítáni.

V počátcích mého působení tady u Panny Marie Sněžné jsem každý měsíc pořádal různé akce, kde bylo možné se s dětmi a rodinami setkávat i mimo mše, ale pomalu docházely síly mým spolupracovnicím. Uvidím, třeba je někdy přemluvím...

Jsme spolu (i s celou farností) spojeni i během týdne – v modlitbě. Máme občas putovní svíčku – ta se zapaluje každý týden v jiné rodině a zase se vrací. Každá rodina může ostatním sdělit svůj modlitební úmysl a můžeme se přimlouvat jedni za druhé.

Na závěr vám rád představím moje kamarádky, pomocnice:

ALENKA BROŽOVÁ (matka zakladatelka) – maluje pro vás všechny obrázky, materiály. Je výtvarnice, učitelka ve Veselé škole, kde kromě výtvarné výchovy a češtiny vede výtvarný a dramatický kroužek. Organizuje různé výtvarné dílny pro děti i dospělé. Bez její pomoci by se neobešla Noc kostelů u Panny Marie Sněžné. Dojíždí k nám z Kunratic. Má doma manžela – klarineťáka, čtyři velké děti, psa, kočku, rybičky a také šicí stroj – a ten nezahálí – Alenka šije moc krásné hračky a textilní knížky.

IRENA ZÁHORSKÁ – se k nám „pracovně“ připojila s polu s Teresií v roce 2012. Také je povoláním učitelka – specialista na výtvarnou výchovu a dějepis. Kromě toho umí hrát na kytaru a na klavír.  V Anežském klášteře pořádá doprovodné výtvarné dílny pro děti ze školek a ze škol. Irenina rodina je jedna z mála, která bydlištěm opravdu spadá pod farnost Panny Marie Sněžné, to znamená, že jsou čistokrevní farníci!! Od manžela a dvou malých dětí si Irena ráda odpočine na procházkách.

TERESIE BOKOVÁ - maminka čtyř dětí...