Obrázky kreslí

Alenka Brožová

 

 


 

 

 

 

 

 


   
 

Aktuálně

U nás v kosteleRůzné odkazy

Ztracená kapela

Web o víře pro děti

Z každého setkání si děti od Luciána odnesou domů stránku obrázků se shrnutím, s úkoly... A je na rodičích, jak materiály doma s dětmi využijí.

Obrázky rozdáváme při Luciánovi. Kdo by chtěl, může si je tady stáhnout - třeba kliknutím na slovíčko ZIP, PDF nebo DOC.

Velikonoční doba 2014

Vzkříšení- zip Tomáš - zip cesta - zip Ovečky a pastýř - zip
       
   
Jan Nepomucký - zip Maria - zip    

 

Postní doba 2014

17.2.2008 - 2. neděle postní (proměna) 24.2. 2008 - 3.neděle postní (pramen) 2.3.2008 / 4. neděle postní (uzdravení slepého) 9.3.2008 - 5. neděle postní /vzkříšení Lazara)
2. neděle - zip 3. neděle - zip 4. neděle - zip 5. neděle - zip průvodce postními nedělemi
         
         

 

Advent 2013

1.12. - Vydej se na cestu – máme před sebou 4 adventní neděle...čas, kdy se můžeme chystat, těšit i připravovat pro narození Ježíška...

8.12. - Rozsviťte světla – světlo je lepší než tma, světlo zahání tmu – rozsviťte si tedy každý sám v sobě...

15. 12. - Obraťte se – Jan Křtitel vyzýval lidi, aby se změnili, obrátili – změň něco ve svém životě – udělej třeba někomu radost, připrav něco hezkého pro ostatní...

22. 12. - Poslouchejte a naslouchejte! - Josefovi se zjevil anděl – posel z nebe a Josef mu naslouchal a poslechl ho...Vánoce jsou už za dveřmi, naslouchejme...třeba tak, že si každý den přečteme nějaký příběh z Bible...

1. neděle - zip 2. neděle - zip 3. neděle - zip 4. neděle - zip
       
   
Svatá Rodina - zip Nový rok - zip    
   

 

 

Září - prosinec 2013

Ježíš na 1. místě

Na začátku tohoto období nám říká Ježíš v evangeliu, že kdo chce vykonat velké věci a být jeho učedníkem, musí postavit všechno ostatní až na druhé místo.
Na prvním místě by u nás tedy měl být vždycky Ježíš!!!
Ten, kdo je první třeba v nějakém závodě, je vždycky nejlepší. Tak by i Ježíš měl být v našem životě na prvním místě  - jako ten nejlepší a nejdůležitější!
Jak to udělat, abychom na to nezapomínali?
Budeme si v tomto období povídat o lidech - světcích, kteří měli Ježíše na prvním místě a vykonali v životě velké věci. Ježíš nám taky dává návod, jak to udělat, v krásných příbězích - podobenstvích.

   
Ztracená mince - zip Marnotratný syn - zip Sv. Václav - zip
     
   
Sv. František - zip    
 

 

 

ROK 2013

V následujících nedělích budeme sledovat, co se skrývá v příbězích v Bibli. O čem si čtou dospěláci při mši? Pochytáme my malí také něco?

1. hvězda - zip 2. voda - zip 3. víno - zip
4. kniha - zip 5. prorok - zip 6. ryba - zip
7. poušť - zip 8. hora - zip 9. fíkovník - zip
10. Otec a syn - zip 11. Kámen - zip 12. Kříž - zip

6. ledna – Slavnost Zjevění Páně: HVĚZDA

13. ledna – Slavnost Křtu Páně: VODA

20. ledna – 2. neděle v mezidobí: VÍNO

27. ledna – 3. neděle v mezidobí: KNIHA

3. února – 4. neděle v mezidobí: PROROK

10. února – 5. neděle v mezidobí: RYBA

17. února – 1. neděle postní: POUŠŤ

24. února – 2. neděle postní: HORA

3. března – 3. neděle postní: FÍKOVNÍK

10. března – 4. neděle postní: OTEC a SYN

17. března – 5. neděle postní: KÁMEN

 

ADVENT 2012

       

Začínáme školní rok 2012/2013

Letošní podzim začneme velkou událostí. 14 františkánských mučedníků bude v říjnu prohlášeno za blahoslavené. My si o nich budeme povídat a z každého našeho nedělního setkání si odnesete domů jeden list s příběhem o Čtrnácti mučednících – knížku na pokračování.

16. září – 24. neděle v mezidobí: POVOLÁNÍ: jak byli františkáni povoláni do Prahy k Panně Marii Sněžné. "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.(evangelium)"

23. září – 25. neděle v mezidobí: SLUŽBA: jak bratři sloužili Bohu, sobě navzájem a ostatním. "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech. (evangelium)

30. září - 26. neděle v mezidobí: CHUDOBA: jak bratři po vzoru svatého Františka milovali chudobu. Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozžírají moli. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám...

7. října - 27. neděle v mezidobí: SPOLEČENSTVÍ: jak bratři žili v lásce jako v rodině. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj. (evangelium)

14. října - 28. neděle v mezidobí: Velká farní slavnostní mše u příležitosti blahořečení bratří (Lucián není)

21. října - 29. neděle v mezidobí: OBĚŤ: jak bratři obětovali svůj život. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. (evangelium)

28. října - 30. neděle v mezidobí: VÍRA: jak duše zabitých bratří spěchaly do nebe. Buď dobré mysli, vstaň, volá tě! (evangelium)

4. listopadu - 31. neděle v mezidobí: LÁSKA: jak bratry vedla životem láska. Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celým rozumem a celou svou silou. (evangelium)

11. listopadu - 32. neděle v mezidobí: DÁT VŠE: darujme Bohu svůj život
Dala všechno, co měla, celé své živobytí.(evangelium)

18. listopadu- 33. neděl v mezidobí: NEBE: bratři září v nebi jako hvězdy. Kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, září jako hvězdy na věčné časy. (1. čtení)

25. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále: KORUNOVACE: o blahořečení bratří
Moje království není z tohoto světa. (evangelium)

str.1 - doc, pdf str. 2 - doc, pdf str. 3 - doc, pdf
str. 4 - doc, pdf str. 5 - doc, pdf str. 6 - doc, pdf
str. 7 - doc, pdf str. 8 - doc, pdf str. 9 - doc, pdf
   
str. 10 - doc, pdf    

 

Začínáme školní rok 2011/2012

Skládáme si knížku Otazníky aneb všechno, na co by se děti mohly zeptat.
Děti mají spoustu otázek a díky nim si utvářejí obraz o světě. Knížečka má být pomocníkem a námětem, abychom uměli na otázky odpovědět, s dětmi si o Bohu povídat, společně dělat úkoly a slepit dohromady knížečku, kterou si děti dokreslují, vybarvují a pak třeba schovají do své knihovničky... Takže skládejte, lepte, vybarvujte, ptejte se a odpovídejte!!!

str. 3 - doc, pdf str. 2 - doc, pdf str.1 - doc, pdf Obálka - .doc, .pdf
str. 7 - doc, pdf str. 6 - doc str. 5 - doc, pdf str. 4 - doc, pdf
str. 11 - doc, pdf str. 10 - doc, pdf str. 9 - doc, pdf str. 8 - doc, pdf
str. 15 - doc, pdf str. 14 - doc str. 13 - doc, pdf str. 12 - doc
str. 19 - doc str. 18 - doc str. 17 - doc str. 16 - doc, pdf
str. 23 - doc str. 22 - doc str. 21 - doc str. 20 - doc
     
      str. 24 - doc

 

Doba během roku 2011

Celé liturgické mezidobí až do postní doby si povídáme o Ježíšově životě, kde se narodil, jaké měl kamarády, o čem lidem vyprávěl, jaká byla Ježíšova doba, co udělat, aby mu byl člověk blíž... Celou dobu si také pilně lepíme knížku "Ježíš a já" , vybarvujeme a doplňujeme. (stránku si vytiskněte a rozstříhněte)

8. a 9. neděle 6. a 7. neděle 4. a 5. neděle 2. a 3. neděle Začátek