Radek Brož (1967 – 1996)
vystudoval obor český jazyk a výtvarná výchova na pedagogické fakultě UK, kde poté působil jako odborný asistent na katedře výtvarné výchovy. Od konce 80. let se zabýval kresbou, malbou, vytvářením objektů a také grafickými technikami.
Od 90. let vystavuje samostatně (např. v Praze, Olomouci, Římě), ale i v rámci skupinových výstav (např. Starozákonní motivy v českém výtvarném umění, Novozákonní motivy v českém výtvarném umění, mariánská výstava Žena sluncem oděná). Zařazuje se zde mezi autory, kteří zobrazují křesťanská témata. Pracuje také na projektu dokumentace gotických šablon a rekonstrukce středověkého nábytku. 
V roce 1991 zakládá při kostele P.M.Sněžné výstavní síň CRUX, která se v prostorách nynější kaple P.M.Pasovské snaží jako první u nás zmapovat oblast za komunismu „zakázanou“, tedy umění zabývající se křesťanskou tématikou. V rámci CRUXu se například představují poprvé po revoluci díla mladých umělců, ale i třeba soubor „Svatých obrázků“ od barokních po současné, zasazený do kunsthistorického kontextu.
      Radek Brož zemřel roku 1996. Od té doby proběhlo několik výstav (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Šternberk, Ambit kláštera P.M.Sněžné v Praze, Arcidiecézní muzeum v Regensburgu (spolu s Adrienou Šimotovou a Otmarem Olivou), Galerie České pojišťovny v Praze, Galerie CRUX (www.galeriecrux.cz) v Brandýse nad Labem), které mapují jeho tvorbu a snaží se ji představit lidem jako výpověď o hledání a nacházení Boha.

Několik ukázek z díla: